Interaksi

Cukup cukuplah, kata diri.
Henti hentilah, kata hati.
Turun turunlah, kata mata.

Sampai bila, katanya?

Sampai kamu mati?
Ditanya nya lagi.

Bawa bawalah, berehat.
Sedar sedarlah, cepat.

Yang dia sudah mula hidup baru.
Sampai bila lagi mahu tunggu?

Itulah interaksi,
Interaksi diri.
Yang menjadi rutinnya,
Setiap hari.